"Дон Кихот". Пьеса. 1936 -1938

Author: 
Period: 
1936 - 1938
Document type: 
Manuscript
Method of execution: 
Typescript with author's corrections
Storage: 
RGALI
Cipher document: 
Ф. 2959. Оп. 1. Ед. хр. 442.

М.А. Булгаков. "Дон-Кихот". Пьеса в 4-х действиях по одноименному роману М. Сервантеса. 1937 - 1938 гг.

Register for access to best quality images.