"Дон Кихот". Пьеса. 1936 -1938

Author: 

Period: 

1936 - 1938

Document type: 

Manuscript

Method of execution: 

Typescript with author's corrections

Storage: 

RGALI

Cipher document: 

Ф. 2959. Оп. 1. Ед. хр. 442.

М.А. Булгаков. "Дон-Кихот". Пьеса в 4-х действиях по одноименному роману М. Сервантеса. 1937 - 1938 гг.

Register for access to best quality images.